Algemene Voorwaarden

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat de lessen fysiek van aard zijn en is voor eventueel letsel zelf verantwoordelijk.
 • Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures en/of zwangerschap vooraf aan de les door te geven aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts.
 • Chantal Theunissen is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van eigendommen.
 • De deelnemer kan kiezen voor een strippenkaart van 10 lessen, deze is 12 weken geldig. Er wordt hierbij rekening gehouden met feestdagen.
 • De strippenkaart dient vooraf, contant of per overschrijving naar rekeningnummer NL37 ASNB 0942 7571 73 ten name van C.A.J. Theunissen ov.v. naam deelnemer, betaald te worden.
 • Een strippenkaart staat op naam. Uitlenen aan anderen is dus niet mogelijk.
 • Wanneer je kaart is verlopen, vervallen de niet gebruikte lessen.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte of blessure kan de kaart in overleg tijdelijk stop gezet worden.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Deze les kan later ingehaald worden.
 • Chantal Theunissen behoudt zich de vrijheid voor de lestijden en/of leslocatie en/of lesprijzen alsook de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden via de website aangegeven.
 • Door deel te nemen aan één van de lessen ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.